O akciích

Akciové společností jsou vedle společností s ručeným omezeným jedním z nejběžnějších druhů firem. Akcie jako takové jsou v podstatě podílové listy. Nákupem akcie se stáváte spoluvlastníkem společnosti. Stejně jako u s.r.o. je hlavní výhodou tohoto typu vlastnictví omezené ručení majitelů. U akcií ručíte za společnost pouze do výše vašeho akciového podílu.

Obchod s akciemi patří v dnešním době k těm největším finančním trhům. Tento typ obchodování řadíme k těm méně rizikovým, protože finanční kondici firmy je možné poměrně dobře fundamentálně odhadnout. Výnos z obchodu s akciemi se skládá ze dvou částí, jednak ze zhodnocení samotných akcií, a také z dividend (podílu na zisku) spoluvlastněných společností.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *