Bar Chart (Paličkový graf)

Typ tabulky, složená ze čtyř významných prvků: High a low – nacházející se na vertikální čáře, otevírací cena (opening price) znázorněna malou vodorovnou čarou nalevo od paličky a uzavírací cena (closing price) znázorněna malou vodorovnou čarou napravo od paličky ceny na Forexu .