Bid/Ask Spread

Bid/Ask Spread je rozdíl mezi poptávkovou (Ask Price) a nabídkovou (Bid Price) cenou. Tento rozdíl je zároveň náklad na provedení transakce na trhu a zahrnuje náklady forex brokera a banky na otevření pozice pro obchodníka.

Čím vyšší je Spread, tím vyšší jsou náklady na vstup do obchodu. A naopak: čím nižší je Spread, tím méně nákladný je obchod. Výše Spreadu může být i nulová, což znamená, že vstup do pozice není spojen s náklady.

Spread co to je Bid Ask forex price