Dividenda

Pomocí dividend se vyplácí majetkové právo akcionářů. Jedná se o rozdělení části výnosu společnosti mezi akcionáře. O výši dividend rozhoduje valná hromada a je závislá na úspěšnosti hospodaření společnosti. Jedná se tedy o jistý podíl na zisku.

Valná hromada se může rozhodnout dividenda nevyplácet a využít zisky společnosti např. na investice nebo nákup vlastních akcií na burze. Akcionáři však často preferují formu dividend, protože mají jistou odměnu.

Co to je dividenda