EBIT

EBIT je zisk před zdaněním a úroky (Earnings before Interests and Taxes). Dle tohoto ukazatele lze sledovat úspěšnost hospodaření podniku nehledě na velikost daňové zátěže a způsobu financování provozu. Při použití tohoto ukazatele je jednodušší se soustředit na stránky tržeb a nákladů v samotném provozu firmy. Často je používán finančními řediteli pro srovnání na úrovni jednotlivých poboček podniku, protože očistí výsledek, od již zmíněné daňové zátěže a způsobu financování podniku. Tento ukazatel neukazuje efektivitu využití kapitálu.