FINANČNÍ PÁKOVÝ EFEKT

S finančním pákovým efektem se často setkáme v obchodování. Vyjadřuje poměr využití vlastních a cizích prostředků. Je tak velký, jak je velký poměř celkových aktiv k vlastním zdrojům. Často se používá k navýšení zisku. Může jít o investici, kde si investor půjčí půlku prostředků od brokera (pákový efekt je 2:1) a tím se snaží zvýšit zisk. V případě, že se jednalo o dobrou investici a roste cena akcie, tak investor vydělává více, protože měl k dispozici více kapitálu, ale pokud se jednalo o investici špatnou, tak více ztrácí. Ve FOREXU můžeme potkat vysoké pákové efekty kolem 50:1. U investic do akcií je to podstatně méně okolo 2:1.