LIKVIDITA AKTIV

Definice likvidity se může v jisté míře lišit obor od oboru. Obecně lze říci, že se míra likvidity určuje na základě vlastnosti aktiva přeměnit se na hotovost. Velmi likvidní aktiva jsou tedy taková, která lze přeměnit na hotovost prakticky okamžitě bez výrazné ztráty jejich hodnoty. Nejlikvidnějším aktivem jsou peníze, a naopak málo likvidním aktivem jsou např. nemovitosti, pozemky.

Na příkladu uvidíme, že druhá podmínka (bez výrazné ztráty své hodnoty) je velice důležitá, protože bez ní by šlo považovat i nemovitost za velmi likvidní aktivum. Představme si prodej hodnotné nemovitosti, který může trvat velmi dlouho, protože je náročné najít kupce, který zaplatí „správnou“ cenu. V momentě, kdybychom prodávali nemovitost extrémně pod cenou, tak by pravděpodobně došlo k rychlému prodeji a s ním i k rychlé přeměně nemovitosti na peníze. Nejedná se však o likvidní aktivum, protože dochází k výrazné ztrátě hodnoty.