SWAP

Swap je druhem finančního derivátu, který se hojně používá k zajištění určitého finančního rizika (změna úrokových sazeb, kurzu), nebo ke spekulaci. Jedná se o dohodu dvou stran o budoucích platbách z podkladového aktiva. Swap je tedy závazek určitého subjektu ke klientovi, který spočívá v povinnosti koupit či prodat ve stanovený čas za stanovených podmínek např.: předem dohodnuté množství jedné měny (např.: €) za předem stanovenou částku v měně jiné (např.: $) a zároveň se zaváže, že zpět prodá/odkoupí stejné množství prostředků v původní měně (v tomto případě €). Často se swap používá jako řešení problému s nedostatečnou likviditou u jedné měny při současném přebytku likvidity u měny druhé, aniž by klient podstupoval kurzové riziko.