Logo společnosti BCM

BCM Begin Capital Markets CY Ltd

BCM Begin Capital Markets CY Ltd

Logo BCM
Logo BCM

https://begincapitalmarkets.com/

BCM Begin Capital Markets - webová stránka
BCM Begin Capital Markets – webová stránka

O společnosti BMC

BCM Begin Capital Markets CY Ltd dříve fungovala pod názvem Ox Capital Markets Ltd. Společnost je regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC) a pod jejím dohledem, licenční číslo firmy je CIF 274/15. Tato komise je dozorujícím a regulačním orgánem pro společnosti, které nabízí investiční služby na Kypru a zároveň patří do Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

BCM se řídí všemi platnými předpisy a nařízeními EU i místními předpisy, mezi které patří například směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů (MiFID II) nebo kyperský zákon o investičních službách a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).

 

Adresa:

182, Ayias Fylaxeos,
Kofteros Business Center,
Office 103, 3083 Limassol,
Kypr