BCM

BCM

O společnosti BMC

BCM Begin Capital Markets CY Ltd dříve fungovala pod názvem Ox Capital Markets Ltd. Společnost je regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC) a pod jejím dohledem, licenční číslo firmy je CIF 274/15. Tato komise je dozorujícím a regulačním orgánem pro společnosti, které nabízí investiční služby na Kypru a zároveň patří do Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

BCM se řídí všemi platnými předpisy a nařízeními EU i místními předpisy, mezi které patří například směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů (MiFID II) nebo kyperský zákon o investičních službách a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).