Webová stránka OX Czechia

OX Czechia s.r.o.

Ox Czechia recenze

Název: OX Czechia s.r.o. (OX)

Adresa:

Tuřanka 115a
627 00 Brno

Média

Webová stránka OX Czechia
Webová stránka vázané společnosti OX Czechia

Profil

Společnost OX Czechia s.r.o. (OX) je registrovaným vázaným zástupcem zahraniční společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. (dříve OX Capital Markets Ltd.) na základě registrace udělené Českou národní bankou vázaným zástupcem ve smyslu § 32a, zákona 256/2004 Sb o podnikání na kapitálovém trhu. Na území České republiky je společnost OX Chechia oprávněná ke zprostředkování uzavírání klientských smluv či jiné smluvní dokumentace mezi společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a klientem a dále k propagaci investičních služeb (k jejichž poskytování v České republice ji opravňuje společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd.).

 

Zpět na -> Vázaní agenti