těžba, těžení

Výrobci aut investují do šetrnějších technologií pro těžbu lithia

Během roku až dvou by se těžba lithia pro automobilový průmysl mohla opírat o ekologicky šetrnější technologie. Metoda takzvané přímé extrakce je méně náročná na spotřebu vody a vyžaduje menší zásahy do krajiny v místě těžby.

Ekologicky šetrnější metoda dobývání lithia, které se využívá při výrobě elektricky poháněných vozidel, by mohla v blízké budoucnosti zajistit až čtvrtinu globální poptávky po tomto strategickém průmyslovém kovu.

Přímá extrakce lithia (DLE – direct lithium extraction) je efektivnější způsob dobývání tohoto kovu, neboť vyžaduje nižší objem vody, než je nutný při standardní těžbě, a tím pádem méně zatěžuje životní prostředí v místě, kde se lithium nachází. Díky vyšší efektivitě těžby je také možné lithium dodat na trh rychleji.

Globální poptávka po lithiu dosáhla v minulém roce kolem 320 tisíc tun a do čtyř let se má zvýšit až na jeden milion. Do konce této dekády by mohla vzrůst na tři miliony tun ročně, což dále bude zvyšovat tlak na efektivnější těžbu. Výrobci elektromobilů si toho jsou vědomi, a proto do lepších technologií těžby začínají masivně investovat společně s těžařskými společnostmi.

One comment

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *