čeps energie, eletrárna

ČEPS loni vzrostl zisk před zdaněním o 57 procent na 6,6 miliardy korun

Společnosti ČEPS, která v Česku provozuje energetickou přenosovou soustavu, vzrostl loni zisk před zdaněním na 6,6 miliardy Kč. Oproti roku 2021 byl vyšší o 57 procent. Celkové výnosy firmě meziročně stouply o 98,3 miliardy na 173,7 miliardy korun. Vyšší byly ale i náklady před zdaněním, které vzrostly z přibližně 71 miliard Kč v roce 2021 na loňských 177,8 miliardy korun, což představovalo nárůst o 150 procent. Vyplývá to z údajů dnešní tiskové zprávy firmy, které ČTK porovnala s čísly za předloňský rok.

Regulovaný zisk ČEPS

Společnost upozornila, že jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v některém roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky firmy s dvouletým posunem.

Výnosy společnosti ČEPS loni stouply meziročně o zhruba 130 procent. „Na celkovém objemu výnosů se z 91,4 procenta podílely tržby z prodeje licencovaných služeb provozovatele přenosové soustavy, tedy tržby za rezervaci kapacity a za užití sítí, tržby za systémové služby a ostatní tržby z prodeje licencovaných služeb,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

V roce 2022 přenesla energetická soustava ČEPS 68.624,5 gigawatthodin (GWh) elektřiny. Bylo to o 98,1 GWh méně než o rok dříve. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek, ale i dalšími faktory, například počasím.

Investice

Na investice do rozvoje soustavy loni ČEPS vložil téměř 5,52 miliardy korun. O rok dříve dala firma na pořízení dlouhodobého majetku 4,96 miliardy Kč.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení o celkové délce přes 5700 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.

Zdroj: ČTK