Sporobond dluhopisový fond v České republice představuje inovativní investiční příležitost, která je atraktivní jak pro zkušené investory, tak pro ty, kteří hledají nové možnosti kapitálového růstu.

Sporobond dluhopisový fond – vyplatí se?

Sporobond dluhopisový fond v České republice představuje inovativní investiční příležitost, která je atraktivní jak pro zkušené investory, tak pro ty, kteří hledají nové možnosti kapitálového růstu. Tento fond byl založen s cílem poskytnout investiční prostředí, které kombinuje odborné znalosti se zaměřením na udržitelné investice a dlouhodobé výnosy.

Obsah článku

Sporobond dluhopisový fond se zaměřuje na investice do společností s růstovým potenciálem a inovacemi v oblastech, jako jsou technologie, zelená energie, zdravotnictví a další. Klíčovým prvkem investiční strategie fondu je identifikace a podpora společností, které přinášejí nejen finanční zisky, ale mají také pozitivní společenský dopad a přispívají k udržitelnému rozvoji.

Jednou z hlavních výhod akciového fondu Sporobond je profesionální správa a monitorování investic. Tým zkušených finančních odborníků neustále vyhodnocuje tržní trendy a analyzuje potenciální příležitosti, aby zajistil optimální výnosnost investovaného kapitálu.

Sporobond dluhopisový fond slouží nejen jako prostředek k dosažení finančních cílů, ale přispívá také k podpoře inovací a udržitelného rozvoje v České republice. Díky transparentní investiční strategii a závazku k dodržování vyšších standardů správy aktiv je tento fond atraktivní volbou pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení a stabilitu.

Sporobond dluhopisový fond, sporobond recenze

Unsplash

Mohlo by vás zajímat: Co je to FTMO?

Sporobond – jak to funguje

Jedná se o dluhopisový fond České spořitelny založený 31. 3. 1998 obchodující v české měně. Cena jednoho podílového listu je 2,2711 Kč. Minimální investice je 300 Kč. Vstupní poplatek 1 % a poplatek za správu je 0,50 %. Tento fond spadá do kategorie konzervativních fondů, protože základ tvoří převážně české státní dluhopisy. Je vhodný pro pravidelné investování a při takovém investování lze dostat i slevu ze vstupního poplatku.

Tento fond se vyznačuje střednědobou doporučenou dobou investování a díky tomu, že je z 62 % tvořen státními dluhopisy, je vhodný pro konzervativní investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale zároveň jim nestačí výnos z termínovaných účtů. 16 % tvoří korporátní dluhopisy, 15 % podílové fondy a 7 % depozita. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky, ale může být samozřejmě i delší. Výhodou je také to, že investor má své prostředky zpět nejdéle do jednoho týdne. Díky tomu, že je tento fond řízen aktivně, může dosahovat vyšších výnosů než jiné podílové fondy dluhopisového typu.

Investiční strategie

Investiční strategie fondu se soustředí na složení portfolia zejména ze státních dluhopisů s fixním kuponem, které jsou vydané v českých korunách nebo do státních dluhopisů jiných zemí. Dále je investováno také do korporátních dluhopisů, pokladničních poukázek, bankovních depozit a jiných fondů kolektivního investování. Využíváno je také reverzních repo operací. Do portfolia míří dluhové cenné papíry, jejichž emitentům byl přidělen rating dlouhodobé zadluženosti minimálně na investičním stupni podle stupnice používané Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch Ratings. Zisk fondu je plně reinvestován. Správce uvádí, že se snaží překonávat výnosy střednědobých českých státních dluhopisů.

Vyplatí se přečíst: [TOP 5] Bonusy za založení účtů u českých bank

Největší zastoupení v portfoliu mají státní dluhopisy, které tvoří zhruba 2/3 celého portfolia. Následují reverzní repo operace a až třetí největší část portfolia tvoří korporátní dluhopisy. Mezi tituly s největší váhou v portfoliu patří české státní dluhopisy, jejichž emise tvoří drtivou část portfolia. Správce fondu se tedy podle složení portfolia soustředí především na zmíněné české státní dluhopisy, což je v souladu s investiční strategií fondu. Téměř 80 % portfolia tvoří aktiva z České republiky. Nejméně aktiv je naopak z Velké Británie, která se potýká s řešením jejího vystoupení z Evropské unie. Proto tato aktiva mohou být více volatilní, avšak díky široké diverzifikaci portfolia by jejich případná výkonnost neměla mít příliš významný vliv na výkonnost portfolia fondu.

Sporobond dluhopisový fond, sporobond recenze

Unsplash

Založení účtu Sporobond

Na pobočce České spořitelny lze uzavřít investiční produkt Sporobond. Jestliže jste již uzavřeli smlouvu o investičních službách, můžete již nyní využít služeb internetového bankovnictví – částku investice můžete převést na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo účtu objektu ze smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investování založte příkaz k pravidelnému investování přímo v internetovém bankovnictví.

Důvody, proč používat podílový fond Sporobond v České republice

1. Diverzifikace portfolia: Sporobond nabízí investory možnost diverzifikovat své portfolio tím, že investuje do široké škály aktiv. Tím se snižuje riziko spojené s koncentrací investic pouze do jedné oblasti.

2. Profesionální správa: Fond je spravován týmem zkušených finančních odborníků, kteří mají hluboké znalosti o trzích a investičních příležitostech. Tato profesionální správa může vést k lepším výnosům a optimalizaci investičního portfolia.

3. Možnost investovat do inovativních a udržitelných projektů: Sporobond se zaměřuje na investice do společností s potenciálem růstu a inovací, které přinášejí nejen finanční zisky, ale také pozitivní společenský dopad a udržitelný rozvoj. To umožňuje investorům podpořit projekty, které jsou v souladu s jejich hodnotami a přesvědčeními.

Nepřehlédněte ani tuto recenzi: Bitmarkets.com recenze

4. Transparentní investiční strategie: Sporobond má transparentní investiční strategii, což poskytuje investorům jasný vhled do toho, kam jsou jejich peníze investovány a jaký je způsob správy jejich investic.

5. Přístupnost: Podílové fondy jako Sporobond jsou obvykle přístupné širokému spektru investorů, což umožňuje i menším investorům vstoupit na trh a těžit z profesionální správy a diverzifikace portfolia.

Tyto faktory dávají investování do podílového fondu Sporobond v České republice smysl pro ty, kteří hledají profesionální řízení svých investic a možnost podpořit inovativní a udržitelné projekty.

Zanechte komentář