Prověřujte si emitenta dluhopisů stejně pečlivě jako brokera, varuje Ambasador investorů

Při hledání spojence ve světě financí se vyplatí přihlížet i k tomu, zda a v jaké míře je otevřen mimosoudnímu řešení klientských sporů.

Média zaznamenala potíže klientů společnosti Triload Invest, kteří investovali do jejích dluhopisů.
Otevřela se tak opět debata nad tím, jak moc jsou firemní dluhopisy bezpečným přístavem a nakolik
lze věřit, že se dočkáme nadstandardně vysokých pevných výnosů, které takové dluhopisy mají
generovat.
Nová iniciativa Ambasador investorů, která vznikla na základě poptávky veřejnosti po mimosoudním
řešení sporů v oblasti retailových investic, se právě takovými případy zabývá.

„Investor si musí uvědomit, že investice do cenných papírů není prostá rizik a je vhodné investiční portfolio náležitě diverzifikovat. Lidově řečeno nedávat všechny vejce do jednoho košíku,“ říká Kryštof Kruliš

z Ambasadora investorů. V daném případě roční úrok na dluhopisech přes deset procent v roce 2017 signalizoval vyšší podnikatelské riziko emitenta. Společnost Triload Invest je navíc společností s ručením omezeným se základním kapitálem 200.000 Kč.

„Půjčit takovému subjektu půl milionu rizikové je. Na to vše měl finanční poradce klienta upozornit a nabízet investici pouze pokud odpovídala investičnímu profilu klienta. Se společností Triload Invest, s.r.o. bylo dle informace z obchodního rejstříku k 4.2. 2019 zahájeno insolvenční  řízení (insolvenční návrh byl podán dne 30.1. 2019 spolu s návrhem na prohlášení konkurzu). Klientka nyní musí sledovat vývoj konkurzního řízení emitenta a případně se k němu připojit či přihlásit svou pohledávku za společností,“ shrnuje situaci podle dostupných zdrojů Kryštof Kruliš.

V případě, že klientce nebude její pohledávka uhrazena, může v úvahu přicházet odpovědnost
finančního poradce, pokud něco zanedbal v rozporu s právními předpisy. Zde ale bude nutné
posoudit, jaký byl smluvní vztah finančního poradce a klientky, jaké informace zazněly a jek finanční
poradce postupoval. Pokud se klientka s finančním poradcem nedohodnou, připadá v úvahu buď
soudní cesta (po náležitém posouzení právního postavení klientky ze strany odborníka) a případně
mimosoudní konciliace, pokud se finanční poradce přihlásil k nějakému konciliačnímu projektu.

„Otevřenost finančního poradce či zprostředkovatele investice k řešení klientských sporů cestou
mimosoudní konciliace je zpravidla dobrý signál o věrohodnosti daného poskytovatele služeb a
spotřebitel, který k tomuto aspektu přihlížel již při prvotním výběru svého partnera ve světě financí,
to ocení ve chvíli, kdy musí řešit problémy, jako daná klientka,“ uvedl Kryštof Kruliš.

Cílem Ambasadora Investorů je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích
využívajících služeb brokera, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní
platformy. Ambasador investorů může drobným investorům pomoci zprostředkovat řešení a
odpovědět na základní dotazy i případné stížnosti.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *