Obnovitelné zdroje při výrobě elektřiny loni v EU kralovaly

V roce 2020 bylo v Evropské unii poprvé vyrobeno více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z těch fosilních. Vyplývá to ze zprávy think-tanků Ember a Agora Energiewende. Největší zásluhu na vzestupu obnovitelných zdrojů měly fotovoltaika a vítr.

Za pomoci obnovitelných zdrojů energie bylo v Evropské unii v loňském roce vyrobeno 38 procent z celkové produkce elektřiny. Fosilní zdroje jako uhlí a zemní plyn se pak na produkci elektrické energie podílely jen ze 37 procent. Za změnou struktury energetického mixu evropské sedmadvacítky stojí zejména vzestup solární a větrné energie z posledních let a zároveň pokles významu uhlí.

Uhlí se ještě před osmi lety podílelo na výrobě elektřiny v EU zhruba z jedné čtvrtiny, dnes je jeho podíl zhruba o polovinu nižší. Naopak větrné a solární energii se podařilo svůj podíl od roku 2013 zdvojnásobit na současných dvacet procent.

Nejvíce na obnovitelné zdroje spoléhá Dánsko, kde jejich podíl na produkci elektřiny dosáhl 61 procent. Následuje Irsko (35 procent) a Německo (33 procent). Naopak nejmenší podíl obnovitelných zdrojů vykázala Česká a Slovenská republika s méně než pěti procenty.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *