Akcionáři ČEZ proberou dividendu, zdroj v Mělníku i jaderný blok

Valná hromada energetické společnosti ČEZ, která se uskuteční v pondělí 29. června v Kongresovém centru v Praze, probere kromě návrhu představenstva na výplatu dividendy z loňského zisku ve výši 34 korun za akcii také další body. Půjde například o vyčlenění zbývající části elektrárny Mělník do dceřinné firmy Energotrans nebo prezentování informace o přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Vyplývá to z pozvánky na valnou hromadu, zveřejněné na webových stránkách firmy.

Valná hromada se má navzdory covid-19 konat prezenčně. Představenstvo firmy ale podle pozvánky připravilo některá opatření, jejichž podstata spočívá ve snaze co nejvíce zefektivnit a zrychlit průběh valné hromady, a tím omezit přítomnost zúčastněných osob na místě jejího konání na nezbytně nutnou dobu. Loňské jednání akcionářů společnosti bylo nejdelší v historii, trvalo více než 20 hodin. Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí – vlastní 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě ČEZ tak vesměs končí podle přání resortu.

Vedení energetické společnosti v polovině dubna uvedlo, že navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu právě 34 korun za akcii před zdaněním. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší za 12 let. Předloni byla dividenda 33 korun za akcii. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno 18,3 miliardy korun a stát jako majoritní akcionář získá zhruba 12,8 miliardy korun. Podle analytiků se podobná výše dividendy očekávala.

Mimo tradičních bodů, jako je právě rozhodnutí o rozdělení zisku nebo schválení účetních závěrek společnosti, projednají akcionáři několik bodů specifických pro danou valnou hromadu. Tentokrát jde mimo jiné o přesun technologických celků Elektrárna Mělník II a Elektrárna Mělník III do dceřiné společnosti Energotrans nebo otázku nového jaderného bloku.

Dceřiná společnost Energotrans, která provozuje modernizované a ekologizované bloky Elektrárny Mělník I, má podle dlouhodobé smlouvy povinnost dodávat teplo pro hlavní město Prahu, nejméně však do roku 2037. Elektrárna Mělník I ke svému provozu nezbytně potřebuje infrastrukturu a technologie společné pro celou lokalitu. Jedná se například o vodní hospodářství, železniční vlečku, příjezdové komunikace apod. Veškerá společná infrastruktura je ve vlastnictví společnosti ČEZ,uvedla k bodu týkajícímu se mělnické elektrárny firma.

Akcionáři proberou také plánovanou stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Žádné usnesení ale v tomto bodě přijímat nebudou, bod má pouze informativní charakter. „Téma přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech, návratnosti projektu a jeho zajištění, se stalo předmětem široké diskuse jak mezi odbornou a investorskou veřejností a akcionáři společnosti, tak i mediálně. Představenstvo v této souvislosti považuje za vhodné poskytnout akcionářům základní informace o současném stavu projektu a přípravy jeho zajištění formou smluv mezi státem, ČEZ a společností Elektrárna Dukovany II a o zajištění návratnosti tohoto projektu,napsal v pozvánce ČEZ. „Účelem zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady však není přijetí jakéhokoli rozhodnutí valné hromady ohledně projektu,“ dodal.

Zdroj: ČTK

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *