konference v praze, IREF

Ekonomičtí experti budou v Praze diskutovat o možných reformách evropské fiskální politiky 

Pandemie koronaviru a probíhající válka na Ukrajině. Události, které zapříčinily dynamický růst veřejných výdajů po celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. V době, kdy také zadlužení našeho státu roste rekordním tempem, uskuteční se ve středu 17. května 2023 na půdě Anglo-americké vysoké školy v Praze (AAU) panelová diskuse Konference IREF: Reforma fiskálních pravidel v Evropě: Je návrat ke zdravým veřejným financím možný a pravděpodobný? (IREF Conference: Reform of Fiscal Rules in Europe: The reform of fiscal rules in Europe: Is a return to sound public finances possible, and is it probable?), které se zúčastní čtyři ekonomičtí experti ze střední Evropy. V roli hlavního speakera vystoupí profesor ekonomie na Braniborské technické univerzitě v Chotěbuzi a člen Eucken Institutu ve Freiburgu Jan Schnellenbach. Mezi dalšími členy diskuzního panelu se představí profesorka Varšavské ekonomické školy Agnieszka Slomka Golebiovska, hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň a Olívia Lacenová, hlavní analytička brokerské společnosti Wonderinterest Trading Ltd. Společně budou probírat aktuální téma fiskální politiky v rámci Evropské unie, jejích nedostatků, limitů a možných reforem.

Sami evropští zákonodárci si uvědomují, že současný vývoj veřejných financí s obrovskými rozpočtovými schodky je dlouhodobě neudržitelný. Na konci dubna proto Evropská komise představila soubor reformních návrhů, které však – zdá se – spíše než ke zlepšení, vedou k dalšímu zhoršení fiskální politiky v Evropě

Mimo jiné o tom budou v Praze diskutovat ekonomové Jan Schnellenbach, Agnieszka Slomka Golebiovska, Petr Bartoň a Olívia Lacenová, kteří nabídnou jak svůj pohled na věc, tak mnoho dalších cenných poznatků na toto aktuální téma. Kromě současných návrhů reforem evropské fiskální politiky, se v rámci diskuse pokusí přiblížit další možné alternativní a účinnější způsoby, jak podpořit udržitelnost veřejných financí v Evropě.

Panelová diskuse expertů Konference IREF: Reforma fiskálních pravidel v Evropě: Je návrat ke zdravým veřejným financím možný a pravděpodobný?(IREF Conference: Reform of Fiscal Rules in Europe: The reform of fiscal rules in Europe: Is a return to sound public finances possible, and is it probable?), se uskuteční ve středu 17. května 2023 na půdě AAU – konkrétně v učebně 2.07– od 17:00 do 19:00. Zájemci si mohou své místo rezervovat na webu AAU.