zaměstnanec, zaměstnání, pohovor, práce

Průzkum: Více jak 50 % nezaměstnaných hledá pracovní uplatnění na internetu. Na úřad práce se obrátí jen 20 % z nich

Více jak 50 % nezaměstnaných hledá pracovní uplatnění v online prostředí. Na úřad práce spoléhá jen 20 % z nich. Z celkového počtu 297 876 nezaměstnaných to činí téměř 150 tisíc uchazečů. Opačná situace panuje při zprostředkování rekvalifikací, kdy by se na úřad práce obrátilo až 70 % dotazovaných. Data vyplývají z nejnovějšího výzkumu realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro projekt KVASAR.

Polovina nezaměstnaných upřednostňuje při hledání práce internet. Téměř 15 % nezaměstnaných hledá práci prostřednictvím někoho blízkého, zbytek přes personální agenturu nebo absolventskou školu. Online pracovní nabídky lze přitom dohledat nejen na tzv. pracovních portálech jako Jobs.cz atd., ale také na sociálních sítí, kde funguje nesčetné množství skupin zaměřených na poptávku a nabídku míst v konkrétních oborech.

Z průzkumu dále vyplynulo, že téměř 80 % respondentů by pro nalezení lepšího pracovního uplatnění zvážilo rekvalifikaci a 9 % respondentů již nějakou rekvalifikaci absolvovalo. Rekvalifikaci zprostředkovanou úřadem práce by volily téměř 2/3 respondentů. Zbylí respondenti by si rekvalifikaci zajistili sami nebo s pomocí zaměstnavatele v době trvání pracovního poměru.

Rekvalifikuje se jen zlomek uchazečů o zaměstnání

Velký zájem o rekvalifikace zprostředkované úřady práce je dán skutečností, že jsou takto zajištěné kurzy dotovány státem. Uchazeči o zaměstnání mají možnost vybírat mezi tzv. rekvalifikací zabezpečenou nebo zvolenou. V prvním případě vybírají některý z kurzů vypsaných úřadem práce, ve druhém si kurz zvolí sami a po úspěšném absolvování je částka za kurz proplacena přímo vzdělávacímu zařízení. „Teoreticky je zájem o rekvalifikace zprostředkované úřady práce velký, prakticky se však rekvalifikuje nízký počet osob. V západních zemích, kde je konkurence na pracovním trhu poměrně vysoká, je přitom průběžné zvyšování kvalifikace nedílnou součástí běžného pracovního života a životního stylu,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR. O nízkém zájmu o rekvalifikace svědčí i data za loňský rok, kdy se, ve srovnání s rokem 2010, rekvalifikovalo desetinásobně méně osob, v nominálním čísle jen něco před 8 tisíc.

Průzkum mezi nezaměstnanými prokázal předpokládaný vysoký zájem respondentů o rekvalifikace. Ten lze odhadovat v řádu desítek tisíc ročně. Skutečný nízký počet realizovaných rekvalifikací, který je zlomkem zájmu, je dán jednak nízkou nabídkou zajímavých ‚zabezpečených‘ rekvalifikací, a jednak málo efektivním stávajícím systémem rekvalifikací, který je zdlouhavý a administrativně náročný,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic. A dodává: „Právě z těchto důvodů jsme, ve spolupráci s MPSV, v loňském roce spustili pilotní fázi projektu Kvasar, jehož cílem je systém rekvalifikací modularizovat tak, aby se zrychlil, zjednodušil a umožnil zájemcům rekvalifikovat se jen v těch znalostech a dovednostech, ve kterých mají mezery. Nebude tak nutné absolvovat celý rekvalifikační kurz, ale jen jeho část, pokud uchazeč prokáže dostatečnou expertizu v oboru získanou například předchozí prací,“ dodává Radovan Hauk. Rekvalifikace se díky tomu nejen zrychlí, zefektivní, ale také zlevní.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.