Ústavní soud odmítl stížnost proti odebrání licence ERB bank

Česká národní banka nechybovala, když odebrala licenci ERB bank. Ústavní soud odmítl stížnost banky, která je v likvidaci a o výplatu jejích klientů se postaral Garanční systém finančního trhu. Usnesení je dostupné v databázi Nalus.

Česká národní banka nejprve uložila ERB bank nápravná opaření, později zakázala přijímání vkladů a poskytování úvěrů, nakonec v roce 2016 odebrala licenci. Podle ústavní stížnosti šlo prakticky o likvidaci peněžního ústavu, Česká národní banka prý překročila svou pravomoc.

Podle ústavních soudců ale Česká národní banka postupovala podle zákona o bankách i podle správního řádu, oprávněnost jejího rozhodnutí postupně potvrdil jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší správní soud.

„Oba soudy při rozhodování přihlédly ke všem okolnostem, které vyšly v řízení najevo, věc po právní stránce hodnotily přiléhavě a v souladu s ustanoveními správního řádu, soudního řádu správního a rovněž zákona o bankách,“ stojí v usnesení Ústavního soudu.

Česká národní banka v minulosti dospěla k závěru, že řídicí a kontrolní systém ERB bank nesplňoval zákonné požadavky. Další problém spočíval v nákupu dluhopisů v rozporu s právními předpisy.

ERB bank, dříve známá jako Evropsko-ruská banka, dostala licenci v roce 2008. Získala tak možnost působit po celé Evropské unii. Banka s ruským kapitálem se zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytovala i běžné bankovní služby.

Zdroj: ČTK

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.