AKCIE

Akcie je cenný papír vydaný společností, z něhož plynou jistá práva. Jsou to práva majetková a rozhodovací. Právo majetkové, a tedy právo na podíl ze zisku, je prosazováno pomocí dividend. O výši dividend rozhoduje valná hromada a dále se odvíjí od úspěšnosti hospodaření společnosti. Rozhodovací právo uplatňuje držitel akcie na již zmíněné valné hromadě a síla jeho hlasu se odvíjí od podílu držených akcií na celkovém objemu emitovaných akcií.