Akcie

Co jsou akcie?

Akcie je cenný papír vydaný společností, z něhož plynou jistá práva. Jsou to práva majetková a rozhodovací.

S akcií jsou spojena práva

Právo majetkové, a tedy právo na podíl ze zisku, je prosazováno pomocí dividend. O výši dividend rozhoduje valná hromada a dále se odvíjí od úspěšnosti hospodaření společnosti.

Rozhodovací právo uplatňuje držitel akcie na již zmíněné valné hromadě a síla jeho hlasu se odvíjí od podílu držených akcií na celkovém objemu emitovaných akcií.

Co to je akcie jak funguje