investice do akcií

Investice do akcií – jak na to, na co si dát pozor a vyplatí se?

Investice do akcií může být dobrou cestou, jak dosáhnout vyšších výnosů než u jiných investičních produktů, jako jsou například spořicí účty nebo termínované vklady. Dlouhodobé studie ukazují, že akcie mají tendenci dlouhodobě růst. To znamená, že pokud investujete do akcií na dlouhou dobu, je pravděpodobné, že vyděláte peníze.

Samozřejmě, investice do akcií je spojena s určitým rizikem. Cena akcií může kolísat a v případě, že cena akcií klesne, můžete i přijít o část svých peněz. Proto je důležité před zahájením investování do akcií zvážit všechna rizika a být na ně připraven.

Obsah

Co jsou akcie

Akcie jsou cenné papíry, které představují podíl na společnosti. Skrze tuto investici se stáváte částečným majitelem firmy. Jako držitel akcií máte právo na podíl ze zisku. Vydělat na akciích se dá dvěma způsoby:

Dividendy – dividendy jsou pravidelné výplaty zisku akcionářům. Čím více akcií, tím větší podíl ze zisku.

Prodej akcií – ceny akcií se neustále mění. Nákupem, držením a následným prodejem může investor vydělat nemalá procenta.

Jak na investování do akcií?

Investiční strategie

Jak budete investovat své peníze? Měli byste si ujasnit, jaké jsou vaše investiční cíle, jak dlouho chcete investovat a jaké je vaše tolerance rizika. Mezi 3 základní strategie patří:

Dlouhodobé investování – tato strategie se zaměřuje na investování na dobu delší než pět let. Cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu hodnoty akcií.

Krátkodobé investování – Cílem této strategie je dosáhnout krátkodobého zisku z pohybu cen akcií. Běžné je každodenní sledování trhu a pohybu akcií.

Akciové fondy – akciové fondy jsou investiční nástroje, které investují do portfolia akcií. Akciové fondy mohou být dobrým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a snížit riziko. Výhodou je postupné vkládání peněz i v menších částkách a méně starostí pro vás.

Finanční zázemí

Je důležité zvážit své finanční zázemí před zahájením investování do akcií. Měli byste si ujasnit, kolik peněz můžete investovat a jak dlouho si můžete dovolit nechat své peníze investované.

Pokud nemáte dostatek finančního zázemí na to, abyste mohli absorbovat případné ztráty, měli byste zvolit investování s nižším rizikem nebo se investování do akcií vyhnout úplně.

Výběr akcií

Při výběru akcií je důležité zvážit následující faktory:

Finanční výsledky společnosti – je společnost zisková a má stabilní hospodaření?

Perspektivy společnosti – má společnost potenciál pro růst?

Odvětví, ve kterém společnost působí – je odvětví, ve kterém společnost působí, perspektivní?

Můžete také zvážit další faktory, jako je management společnosti, konkurence nebo makroekonomické faktory. Před investováním samozřejmě doporučujeme podrobnější průzkum.

Kde koupit akcie?

Investovat do akcií můžete skrze nejrůznější brokery. Brokeři se dělí na brokery online a tradiční. V obou případech je jich nepřeberné množství s tím. Doporučujeme si každého brokera velice pečlivě prozkoumat, jestli má dostatečné regulace, jaké poplatky si účtuje a samozřejmě i konkurenci.

investice

mohlo by Vás zajímat: Investago Recenze

Riziko investice do akcií

Investování do akcií je spojeno s určitým rizikem. Cena akcií může kolísat a v případě, že cena akcií klesne, můžete i přijít o část svých peněz. Proto je důležité před zahájením investice do akcií zvážit všechna rizika a být na ně připraven.

Rizikové faktory, které je třeba zvážit, zahrnují:

Makroekonomické faktory, jako je inflace, nezaměstnanost nebo ekonomický růst, mohou mít významný vliv na cenu akcií.

Finanční výsledky společnosti. Je důležité, aby společnost byla zisková a měla stabilní hospodaření.

Perspektivy společnosti. Je důležité, aby společnost měla potenciál pro růst.

Odvětví, ve kterém společnost působí. Je důležité, aby odvětví, ve kterém společnost působí, bylo perspektivní.

Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit

Je důležité investovat jen tolik peněz, které si můžete dovolit ztratit. Pokud investujete peníze, které potřebujete pro své každodenní výdaje nebo pro případ nečekaných událostí, můžete se dostat do finančních potíží.

Diversifikujte své portfolio

Diversifikace znamená investovat akcií z různých odvětví. To může pomoci snížit riziko vašeho portfolia. Pokud se například cena akcií jedné společnosti sníží, nemusí to mít tak velký dopad na hodnotu vašeho portfolia, pokud budete vlastníkem akcií několika společností z různých odvětví.

Dělejte si průzkum

Před nákupem akcií si udělejte průzkum společnosti, do které chcete investovat. Podívejte se na její finanční výsledky, perspektivy a odvětví, ve kterém působí. Čím více o společnosti budete vědět, tím lépe budete schopni posoudit, zda je to dobrá investice.

Nespěchejte

Nenechte se unést náladou na trhu. Neinvestujte do akcií jen proto, že jejich cena roste. Investujte do akcií, které si myslíte, že jsou dobré investice, i když jejich cena v současnosti klesá.

Investice do akcií
akcie

Čtěte také: Orientace v termínovaných vkladech v České republice: komplexní přehled

Vyplatí se investice do akcií?

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Záleží na individuálních faktorech, jako jsou vaše investiční cíle, finanční zázemí a tolerance rizika.

Investiční cíle

Pokud chcete dosáhnout vysokých výnosů, může být investice do akcií dobrou volbou. Dlouhodobé studie ukazují, že akcie mají tendenci dlouhodobě růst. To znamená, že pokud investujete do akcií na dlouhou dobu, je pravděpodobné, že vyděláte peníze.

Finanční zázemí

Je důležité, abyste měli dostatek finančního zázemí na to, abyste mohli absorbovat případné ztráty. Investování do akcií je spojeno s určitým rizikem. Cena akcií může kolísat a v případě, že cena akcií klesne, můžete i přijít o část svých peněz.

Tolerance rizika

Pokud máte vysokou toleranci rizika, může být investování do akcií dobrou volbou. Pokud však máte nízkou toleranci rizika, může být lepší zvolit jiné investiční produkty, které jsou méně rizikové.

Buďte trpěliví

Investice do akcií je dlouhodobá záležitost. Nečekejte, že zbohatnete přes noc. Pokud budete trpěliví a budete investovat do dobrých akcií, je pravděpodobné, že dosáhnete pozitivních výnosů.

Pokračujte ve čtení: Obchodování vs. investování: Jak si vybrat tu správnou cestu pro vás?

Závěr

Investice do akcií je jako sázka na budoucnost. Může být vzrušující a lukrativní, ale také riskantní. Pokud jste připraveni na toto riziko a máte dostatek finančního zázemí, může být investování do akcií dobrou investicí pro vás.