kryptoměna

Evropská komise už má plán, jak regulovat kryptoměny

Portál Coindesk.com zveřejnil uniklý dokument Evropské komise, podle kterého by měla v rámci Evropské unie vznikat regulace kryptoměnového trhu. Návrh regulace trhu s kryptoměnovými aktivy už má podobu dokumentu, který projedná Rada a Evropský parlament.

Evropská komise na téměř 170 stranách definuje rámec pro legislativu evropského trhu s kryptoměnovými aktivy (MiCA – Markets in Crypto-Assets). Definuje, co se pod pojmem kryptoměnová aktiva rozumí, nebo navrhuje, jak by měl být tento trh v budoucnu regulován. Základní myšlenkou ovšem je uplatňovat stejné regulatorní principy, jaké jsou obsaženy ve směrnici upravující finanční instrumenty (MiFID – Markets in Financial Instruments Directive).

Takový přístup by měl zajistit nastolení rovných podmínek i právní transparentnost na trhu s finančními produkty, ať už v jejich standardní formě nebo ve formě kryptoměnových aktiv. Není ovšem jasné, zda chystaný regulatorní rámec rozvoj kryptoměnového trhu urychlí, či naopak zpomalí nebo jej dokonce bude motivovat k přesunu do ilegálního prostoru. Jednou z povinností totiž podle portálu Coindesk.com bude, že obchodníci či emitenti kryptoměnových aktiv, kteří budou chtít podnikat na území Evropské unie, budou muset mít registrovanou alespoň pobočku na území členské země EU.

One comment

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *