siemens, pračka, spotřebič, energie

Energetická efektivita rozhoduje o přežití, hlásí Siemens

Spotřebu energie v průmyslových firmách je nutné měřit, aktivně ji řídit a obecně využívat hospodárně a udržitelně. Aby byly výsledky co nejlepší, je potřeba začít od sběru dat přímo z provozu.

„A to přes mezivrstvu v podobě PLC nebo Industrial Edge až po analýzu a modelování v nejvyšší vrstvě,“ popisuje funkční systém řízení energetické efektivity Eduard Palíšek, generální ředitel českého Siemensu. „Zde ale možnosti nekončí, následuje analýza a modelování v nejvyšší vrstvě s využitím umělé inteligence a napojení na cloudový IoT systém, například MindSphere,“ dodává. Firma, která se rozhodne s řešeními pro energetickou efektivitu začít, si může nejprve vše vyzkoušet pouze na malém počtu měřicích bodů. „Celý systém lze postupně budovat krok za krokem. Nejdůležitější je co nejdřív se odhodlat a začít,“ vysvětluje Palíšek.

Strukturovaný přístup: od analýzy po implementaci

Jak zavádění technologií pro zvýšení energetické efektivity konkrétně probíhá? Zpravidla se začíná obhlídkou, při které odborníci Siemens vytipují, kde by bylo nejlepší umístit první měřicí body. Následně se zjišťuje, co se na zařízení již měří, tzn. která média, jako jsou pára, plyn, voda nebo vzduch, jaká již byla instalována čidla apod. Neméně důležité je prověřit také aktuální stav IT struktury, která je nutná pro budoucí úspěšnou komunikaci dat do systémů, jež zde budou později implementovány.

Většinou nelze začít monitorovat všechny energie najednou a ani to není rozumné. Počáteční investice by byly velmi vysoké a výsledný efekt by jim v krátkém časovém horizontu nemusel odpovídat. Proto je lepší si v počáteční fázi vytipovat stěžejní agregáty, které jsou nejvíce problematické, a u nich začít.

Siemens SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager je softwarové řešení, které slouží pro monitorování a ukládání dat týkajících se všech druhů energií a také jejich následné zpracování. Umožňuje vytváření pokročilých grafických vizualizací, které přehledně ukazují spotřeby energií např. během jednotlivých směn. Součástí systému je rovněž automatické vytváření grafů a export přehledů spotřeby celého závodu až na úroveň jednotlivých linek a zařízení (nákladová střediska).

Jedním z hlavních úkolů řešení SIMATIC Energy Manageruje predikovat, jaká bude vyhlídková spotřeba na plánovanou výrobu. To je důležité například kvůli plánování nákupu energie od externích dodavatelů. SIMATIC Energy Manager obsahuje modul, který umí vyhodnotit z historických dat minulou spotřebu při podobné šarži, odečíst od ní množství vlastní vyrobené energie a vypočítat rozdíl, tedy množství energie, které je potřeba nasmlouvat.

Zdroj: ČTK

One comment

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *