Kariéra a děti

Jak sladit kariéru a děti. Překvapivé zjištění?

Ještě v 80. letech minulého století platilo, že s rostoucím podílem žen na pracovním trhu se snižovala jejich úhrnná plodnost. Jenže přinejmenším od roku 2000 jsme v ekonomicky rozvinutých zemích svědky naprosto opačného trendu.

Zatímco například v Itálii se v posledních 20 letech účastní trhu práce v průměru necelých 60 procent žen a jejich úhrnná plodnost jen lehce přesahuje 1,25 dítěte, v Norsku, Francii nebo Spojených státech je situace zcela jiná. V těchto zemích běžně pracuje mezi 75 a 85 procenty žen a jejich úhrnná plodnost se pohybuje kolem dvou dětí.

Jaké faktory daný jev nejvíce ovlivňují?

Všimli si toho američtí výzkumníci, kteří publikovali prostřednictvím amerického National Bureau of Economic Research (NBER) svoji studii. A zjistili, že změnu trendu zařídily čtyři hlavní faktory: flexibilní trh práce, spolupracující otcové, vstřícné sociální zákonodárství a kvalitní rodinná politika.

Rozdílný přístup v Norsku a USA

Například Norsko má propracovaný systém na podporu péče o děti. A nejde jen o rodičovské příspěvky, ale třeba i výdaje na sladění rodinného a profesního života. V USA zase podobné nástroje téměř absentují, tamní ženy se více opírají o pomoc otců s péčí o dítě.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *