Udržitelné podnikání v České republice

TOP 10 udržitelné podnikání v České republice

Trend udržitelného podnikání a téma ekologie již zaznamenal snad úplně každý. Poslední dobou jsou stále více vidět firmy, které jsou si vědomy svého ekologického dopadu a snaží se o udržitelné podnikání. Tyto firmy se nezaměřují pouze na zisk, ale také na sociální, ekologická, ekonomická a etická hlediska jejich činnosti.

Takových společností, které myslí na budoucnost a prosperitu, je již mnoho. My jsme pro vás vybrali top 10 firem v České republice, které se silně angažují v udržitelném podnikání, ekologii a společenské odpovědnosti.

Obsah článku

ČEZ – České energetické závody, a.s.

Čez podporuje udržitelné podnikání

Mezi naše favority patří například ČEZ, který je největší českou energetickou společností, která se zaměřuje na výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, včetně solárních, vodních a větrných elektráren. Společnost rovněž podporuje energetickou účinnost a zvyšování energetické nezávislosti ČR. ČEZ se také angažuje v ochraně životního prostředí prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů, [1] omezení produkce odpadu, [2] ochrany biodiverzity a vzděláváním v oblasti energetiky.

Skanska CZ – Udržitelné podnikání

Skanska podniká kroky na podporu ekologie.

Skanska je jednou z největších stavebních společností v České republice a zároveň se řadí mezi největší výrobce betonových směsí. Skanska si klade za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2045 a významně snižovat svou stopu uhlíku. Společnost také používá ekologické materiály a konstrukční prvky, které minimalizují dopad stavebních aktivit na životní prostředí. Ve své činnosti dále zahrnují efektivní využívání zdrojů, recyklaci i obnovitelné zdroje energie. [3]

Siemens Česká republika

Siemens podporuje udržitelné podnikání.

Další firmou v naše seznamu je Siemens, která patří mezi přední světové výrobce energetických a průmyslových technologií. Společnost se aktivně snaží minimalizovat svůj ekologický dopad a pracovat v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jedním z cílů společnosti je dosažení klimatické neutrality do roku 2030 a snížení emisí CO2 o 50 %.

Firma přijímá opatření ke snížení svého vlastního dopadu na životní prostředí a rovněž nabízí svým zákazníkům řešení, která pomáhají minimalizovat ekologickou zátěž. Jedná se například o technologie pro energetickou účinnost budov, zelenou mobilitu nebo inteligentní energetické sítě, které pomáhají snižovat celkovou spotřebu energie a emisí. Dále se Siemens také aktivně snaží minimalizovat produkci odpadu a používá recyklované materiály v rámci výroby svých produktů. [4]

Pivovary Staropramen – Udržitelné podnikání

Pivovary staropramen zajímá udržitelné podnikání.

Staropramen je jedním z největších pivovarů v České republice, který se angažuje v udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Pivovar se zaměřuje na snižování své ekologické stopy tím, že používá obnovitelnou energii a zvyšuje svou energetickou účinnost. Také se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí tím, že recykluje odpad a používá obnovitelné zdroje při výrobě piva. Pivovar rovněž podporuje udržitelné zemědělství a spolupracuje s místními farmáři, kteří dodávají potřebné suroviny. [5] Kromě toho společnost Staropramen podporuje místní komunity a aktivity, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Zátiší Group

Zátiší Group zajímá ekologie.

Dalším příkladem udržitelného podnikání je významný hráč na českém trhu gastronomie a cateringových služeb. Zátiší Group se věnuje udržitelnému podnikání a do své obchodní strategie zapojuje sociální, ekologická, ekonomická a etická hlediska. V oblasti sociálního hlediska podporuje společnost místní komunity a zaměstnává lidi s omezením na pracovní trh. Také podporuje různé charity a neziskové organizace. V oblasti ekologického hlediska využívá šetrné technologie a minimalizuje svůj ekologický dopad tím, že recykluje odpad a používá ekologické produkty. V oblasti ekonomického hlediska podporuje místní dodavatele a dbá na odpovídající mzdy a pracovní podmínky pro své zaměstnance. V oblasti etického hlediska se snaží podnikat transparentně a v souladu s etickými zásadami, vyslovuje se proti korupci a diskriminaci a podporuje rovnost a inkluzi v pracovním prostředí. [6]

Přečtěte si také: Recenze Golden Brokers: široká nabídka obchodování s pákovým efektem

Kofola – Udržitelné podnikání

Další vynikající firmou, která se angažuje v udržitelnosti, je Kofola. Ta je největším nealkoholickým nápojovým výrobcem v České republice, který se zaměřuje na výrobu nápojů z přírodních surovin bez umělých přísad. Jedním z hlavních kroků, kterým se společnost zabývá, je snižování ekologického dopadu, což zahrnuje minimalizaci využívání surovin a energie v průběhu výrobního procesu. Kromě toho se Kofola snaží co nejvíce omezit množství odpadu, který vzniká během výroby, a vytvářet recyklovatelné obaly pro své produkty. Kofola také podporuje lokální komunity a organizace, které se věnují udržitelnosti a ochraně životního prostředí. [7]

ŠKODA AUTO

Škoda auto podporuje udržitelné podnikání.

Také Škoda auto, jako jedna z největších automobilových společnosti v České republice, si plně uvědomuje svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti obecně.

Jedním z jejích hlavních opatření v boji za udržitelnost je snižování emisí z výroby a provozu vozů. Škoda aktivně pracuje na zlepšování aerodynamiky vozů, využívání nových technologií a materiálů, které umožňují snížení hmotnosti vozů a tím snížení spotřeby paliva. V posledních letech se také společnost zaměřuje na vývoj elektromobilů, které jsou zcela bez emisí.

Dalším opatřením, které společnost Škoda Auto přijala, je minimalizace odpadu a zlepšení recyklace materiálů. Škoda Auto se zaměřuje na minimalizaci odpadu již v rámci výrobního procesu, ale také v rámci náhradních dílů a servisu. Společnost také aktivně pracuje na zvyšování podílu recyklovaných materiálů ve vozidlech. [8]

Nepřehlédněte: Recenze Tradematics: přístup na největší a nejlikvidnější trhy na světě

ZOOT – Udržitelné podnikání

Zoot podporuje udržitelnost.

ZOOT, český online obchod s módními a kosmetickými produkty, se angažuje v udržitelném podnikání na několika úrovních. Jednou z priorit společnosti je snižování emisí skleníkových plynů. ZOOT se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí například tím, že používá elektromobily pro své doručovací služby a využívá obnovitelné zdroje energie ve svých provozovnách.

Společnost také usiluje o snížení odpadu a zvyšování recyklace. ZOOT nabízí svým zákazníkům možnost vrátit nepotřebné produkty, které jsou následně opraveny nebo recyklovány. Kromě toho se společnost snaží minimalizovat svůj vlastní odpad tím, že například používá recyklované obaly.

Dalším aspektem udržitelnosti je sociální odpovědnost. ZOOT se angažuje v podpoře lokálních komunit a organizací zaměřených na pomoc lidem v nouzi. [9]

Unilever ČR

Unilever podporuje udržitelné podnikání.

Unilever je jedním z největších světových producentů spotřebních výrobků a má v portfoliu mnoho známých značek, jako je například Dove, Rexona, Magnum, Knorr nebo Lipton.

V oblasti klimatické změny Unilever snižuje emise skleníkových plynů v rámci celého svého dodavatelského řetězce. To zahrnuje investice do obnovitelné energie, zavedení energeticky účinných technologií a snižování spotřeby energie při výrobě.

V oblasti udržitelného zemědělství Unilever spolupracuje s farmáři a výzkumnými institucemi na vývoji a implementaci udržitelných zemědělských praktik. Firma také podporuje vznik trvale udržitelných zdrojů surovin, jako jsou palmový olej, sója a papír.

Unilever také pracuje na minimalizaci množství plastových obalů a zavedení alternativních obalových materiálů. [10]

Čtěte také: Top 10 sportovních aut

Sonnentor – Udržitelné podnikání

Sonnentor podporuje udržitelnost.

Posledním na našem seznamu je Sonnentor, který si klade za cíl produkovat bio produkty šetrné k životnímu prostředí a pracuje v souladu s principy udržitelného zemědělství. Tato společnost udržuje vlastní program na ochranu biodiverzity, ve kterém například vytváří květinové louky, nebo založila chráněné oblasti na svých pozemcích.

Kromě udržitelného zemědělství, společnost Sonnentor také aktivně pracuje na minimalizaci vlivu své výroby na životní prostředí. Ve výrobě společnost používá obnovitelné zdroje energie, jako jsou například solární panely a tepelná čerpadla. Sonnentor také používá pro své obaly papír a bioplast.

V neposlední řadě, Sonnentor podporuje místní komunity a vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Společnost dále spolupracuje s místními farmáři a rodinami. [11]

Výše uvedené firmy nejsou však jediné na českém trhu, které se zapojují do udržitelného podnikání. Řada společností sází právě na atraktivitu udržitelnosti a snaží se nastavovat ekologické a společensky odpovědné normy pro konkurenční firmy na trhu. Tyto společnosti jsou skvělým příkladem pro ostatní, jak se mohou zapojit do udržitelného podnikání a přispět tak k udržitelnému fungování naší společnosti a ochraně životního prostředí.


[1] https://www.cez.cz/cs/o-cez/odpovedna-firma/energie-pro-budoucnost/zpravy-o-udrzitelnem-rozvoji

[2] https://www.cez.cz/udrzitelnost-a-etika/cs/environmental/odpad-emise-a-znecisteni

[3] https://www.skanska.cz/co-delame/development/komercni-development/esg/

[4] https://www.mobility.siemens.com/cz/cs/spolecnost/udrzitelnost.html

[5] https://pivovary-staropramen.cz/udrzitelnost/

[6] https://www.zatisicatering.cz/cz/udrzitelnost

[7] https://www.kofola.cz/aktuality/kofola-dokazuje-ze-pro-ni-udrzitelnost-neni-pouhou-frazi

[8] https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/udrzitelnost

[9] https://cc.cz/na-ceste-k-udrzitelnosti-zoot-nahrazuje-plastove-pytle-latkovymi-taskami-a-diky-pandemii-se-mu-dari-snizovat-vratky/

[10] https://www.unilever.cz/planet-and-society/

[11] https://www.sonnentor.com/cs-cz/o-nas/bio-a-trvala-udrzitelnost/udrzitelne-podnikani-sonnentoru

2 comments

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *