rozpočet, rodinný rozpočet, úspory, peníze, rodina

Naučte se hospodařit s penězi. Jak vytvořit rodinný rozpočet?

Mít v pořádku rodinné finance a rodinný rozpočet chce nejspíše každý. Jenže leckdy se to mnohem snadněji řekne, než udělá. Podle portálu mapaexekuci.cz čelí exekucím asi 700 tisíc občanů České republiky, proti nimž je vedeno bezmála 4,5 milionu exekucí. Zároveň u nás probíhá asi 108 tisíc oddlužení podle insolvenčního zákona. Ne vždy na začátku smutného příběhu bylo nesprávné zacházení s rodinnými financemi, ale mít je pod kontrolou je ta nejlepší prevence před pádem do dluhové pasti. Poradíme, jak na to.

Obsah článku

Proč je hospodaření s penězi pro rozpočet důležité

Základním principem správného hospodaření s rodinným rozpočtem je, že nelze dlouhodobě utrácet více peněz, než kolik jich dokážeme vydělat. Zkrátka rodinné výdaje nemohou být systematicky a neustále vyšší než rodinné příjmy. Pokud utrácíme více, než vyděláme, nutně si na chybějící výdaje musíme půjčit. Vzniká nám dluh a pokud se takto chováme opakovaně, rodinný dluh zpravidla narůstá.

Aby nedošlo k nedorozumění, ne vždy je nutné považovat dluh na špatnou věc, které bychom se měli za každou cenu vyhnout. Vždy ale záleží, kvůli čemu náš dluh vzniká. Pokud v důsledku toho, že „provozní výdaje” domácnosti převyšují příjmy, jednoznačně jde o cestu k finanční záhubě.

Dluh totiž znamená dvě věci: povinnost platit z dluhu úroky a povinnost splácet samotný dluh neboli jistinu. Úroky jsou odměnou tomu, kdo nám půjčil a omezil kvůli tomu svou aktuální spotřebu. Výše úroků se odvíjí od ceny peněz na trhu, ale také od rizika, které dlužník pro věřitele představuje.

Jestliže zadlužení domácnosti narůstá, zvyšuje se podíl splácených úroků i jistiny na celkových výdajích rodiny, a tím se zhoršuje její pozice ve chvíli, kdy chce další půjčku. A tím pádem roste výše úroků, které musíme platit. Jde o začarovaný kruh. Je třeba si uvědomit, že splátka úroků a dluhů je vždy první výdaj, který musí daná rodina uhradit, a to na úkor ostatních výdajů. Ne nadarmo naši předkové říkali, že dluhy jedí z mísy.

Pokud rodina není schopna svým závazkům dostát, věřitelé začnou své peníze vymáhat. Zpočátku po dobrém, v nejhorším to může skončit návrhem na insolvenci či rozhodnutím o exekuci. Proto je zodpovědný přístup k rodinným financím důležitý, ušetříte si tím řadu potíží.

Nepřehlédněte: Recenze Bitmarkets.com – Nový hráč mezi brokery

Rozpočet – bez čeho se neobejdete

Abychom však mohli hospodařit zodpovědně, musíme mít o rodinných financích přehled. Ten nám pomůže získat sestavení rodinného rozpočtu. Základem je zjistit objem veškerých příjmů, se kterými můžete každý měsíc počítat. A naproti tomu také pravidelné měsíční výdaje.

Měsíčním příjmem bude u většiny rodin výplata ze zaměstnání. Vedle toho se může jednat také o sociální transfery (třeba přídavky na děti, příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek a podobně). Do příjmů ale zahrňte také další příjmy, byť se nemusí opakovat každý měsíc. Jde například o nějakou formu přivýdělku (třeba brigádu). Abyste je “zpravidelnily”, vydělte je počtem měsíců v roce. Tím získáte obrázek o tom, s jak velkou částkou i z nepravidelných příjmů lze každý měsíc počítat.

Na straně výdajů pak váš rodinný rozpočet největší položkou zatěžují výdaje na bydlení. Podle Českého statistického úřadu se bydlení v roce 2021 podílelo na výdajích tuzemských rodin v průměru z necelých 25 procent. S klesajícím příjmem domácností podíl výdajů na bydlení roste, a naopak čím více domácnost vydělá, tím nižší podíl výdaje na bydlení zaujímají.

rozpočet
Průměrné výdaje na osobu za rok 2021
rodinný rozpočet-bydlení
Nejvyšší výdaje jsou na bydlení

Druhou nejvýznamnější položkou výdajů rodinných rozpočtů jsou potraviny, a to přibližně 20 procent. Pokud tedy hledáme oblasti, kde můžeme nejvíce ušetřit, je to právě bydlení a potraviny. Obě tyto položky totiž tvoří téměř polovinu veškerých výdajů českých domácností. Ale vzhledem ke skokovému zdražení energií i potravin v uplynulém roce to již bude o něco více.

rozpočet, potraviny
Rozpočet zatěžuje také nákup potravin

Jak spočítat příjmy a výdaje?

Když už jsme si ujasnili, které položky nejspíše tvoří klíčové části našich rodinných příjmů a výdajů, pojďme nyní zjistit, jaká je právě ta vaše realita. Začněme tím jednodušším, tedy příjmy.

V současnosti je naprostým standardem, že peníze ze zaměstnání nebo podnikatelské činnosti chodí lidem na bankovní účet. Proto není nic jednoduššího, než si projít měsíční výpis z účtu a sečíst částky na všech příchozích položkách.

Abyste se vyhnuli zkreslení plynoucí z výběru právě konkrétního měsíce, kdy vám doputovaly nějaké mimořádné příjmy nebo naopak nějaké vypadly, jako vhodnější se jeví vzít si k ruce výpis za celý kalendářní rok. A poté zjištěnou sumu vydělit dvanácti. Tím získáte poměrně věrohodný obrázek o vašich měsíčních příjmech.

Pokud žijete ve společné domácnosti s další osobou (či osobami), které plyne pravidelný příjem, a pokud se i ony podílejí na financování chodu vaší domácnosti, zahrňte do přehledu i jejich příjmy. Typicky tedy počítejte dohromady příjmy vaše a vašeho manžela či manželky, partnera či partnerky.

Nyní se vrhněte na složitější úkol, tedy zmapování výdajů vaší domácnosti. Zde vám pomůže, pokud peníze utrácíte bezhotovostní formou. Tedy pokud máte nastaveny pravidelné platby trvalým příkazem k úhradě (či povolením inkasa), a pokud své nákupy obstaráváte pomocí platební karty (či bankovním převodem). Aplikace internetového nebo mobilního bankovnictví totiž dnes již podle typu transakcí dokáží rozlišit, za které druhy zboží či služeb utrácíte.

Jestliže však tuto možnost nemáte, pak vám nezbyde než vzít do ruky tužku a papír, otevřít své bankovní účty, schraňovat účtenky za nakoupené zboží a veškeré výdaje zmapovat ručně. Jak už ale bylo řečeno, zhruba polovina výdajů se týká bydlení a potravin.

Čtěte také: Zetano – Recenze: Typy účtů, obchodní platforma

Mezi dalšími významnými položkami zřejmě bude doprava, volnočasové aktivity nebo občasné nákupy oblečení, obuvi nebo pořízení dovolené. Nezapomeňte také na pravidelné platby jako leasingy, pojištění, splátky úvěrů nebo platby za kroužky pro děti. U plateb, které se opakují jednou za čtvrtletí nebo jednou za rok, nezapomeňte provést přepočet na jednotlivé měsíce.

rodinný rozpočet, doprava, auto
Peníze jdou i na dopravu

Jste v přebytku, nebo vám peníze schází?

Posledním krokem před zahájením stavby rodinného rozpočtu (a získání dokonalého přehledu o vaší bilanci) je porovnání příjmů a výdajů. Proto je nanejvýš důležité neopomenout žádné příjmy, ale ani žádné výdaje, které do bilancování zahrnete. Skutečně buďte poctiví a upřímní především sami k sobě, protože jedině tak můžete předejít nějakému finančnímu problému. Budete-li nějaké příjmy nadhodnocovat (vždyť příští rok určitě dostanu přidáno), nebo naopak výdaje podhodnocovat (tohle byla jen jednorázová záležitost), lžete jen a pouze sami sobě. To přece nechcete.

A je to tu, nastala hodina pravdy. Příjmy minus výdaje. Jak jste na tom? Jste v plusu? Gratulujeme, vaše finanční situace je poměrně dobrá, ale ani tak byste na sestavení rodinného rozpočtu neměli rezignovat. Vyšla vám čistá nula? Fajn, platí pro vás totéž.

Zjistili jste, že vám každý měsíc nějaké peníze chybí? Možná se vám jen potvrdilo to, co už nějakou dobu sami tušíte. Nezoufejte, nic není ztraceno a postavit své rodinné finance zpět “na koleje” není nic nemožného. Důležité je, že jste pohlédli pravdě do očí a přiznali jste si problém. Teď nastává relativně snazší část, tedy najít řešení. Ale takové, které bude dlouhodobé a vrátí vám vaši finanční stabilitu.

Vytvořte si rozpočet podle těchto metod

Pro sestavení rodinného rozpočtu je klíčová jeho výdajová strana. Nejprve je totiž třeba mít přehled o tom, za co utrácíte nebo chcete utrácet. Jakmile jste v obraze, můžete finanční nároky vaší domácnosti porovnat s jejími finančními možnostmi.

Jak už bylo řečeno, rodinný rozpočet má smysl sestavovat i v situaci, kdy utratíte méně než vyděláte. Sice už tak tvoříte nějaké úspory, zpřehledněním příjmů a výdajů můžete dojít k tomu, že jste schopni spořit ještě více.

Sepište si položky, které musíte každý měsíc vydávat za každých okolností. Patří sem splátka hypotéky či jiných úvěrů, pojistné, případně nájemné, nežijete-li ve svém domě nebo bytě. Dále zálohové platby za elektřinu, plyn, teplo nebo vodu. S těmito položkami se vám bude hýbat asi nejobtížněji, ale potřebujete vědět, jak velkou částku musíte měsíc co měsíc fakticky odepsat.

Dále pokračujte zapisováním každé další útraty, kterou den co den učiníte. Vedle toho si poznamenávejte, ve který den vám na bankovním účtu přistála výplata. Tím získáte přehled o časovém (ne)souladu peněžních příjmů a výdajů v daném měsíci. Poměrně dobře vám k tomu může posloužit šikovná tabulka v excelu, kde při vhodném provzorcování v každém okamžiku vidíte bilanci vašich příjmů a výdajů.

do čeho investovat, jak ušetřit, rozpočet
Vytvořte si seznam

Pokud se vám nechce každý den usedat k počítači a provádět jakési domácí účetnictví, můžete využít také některou z poměrně šikovných aplikací, jež si nainstalujete do svého chytrého telefonu. Pro Android i iOS jich je dostupných poměrně hodně – Spendee, Wallet, Finkulačka, Patron GO, Fidoo a podobně. Stačí vyfotit účtenku a aplikace vám výdaje seřadí podle druhu. Některé umí identifikovat i předražené zboží, takže vám poradí, na co si dát příště pozor. Jiné zase obsahují možnosti pro finanční plánování na základě vaší schopnosti tvořit úspory nebo podle toho, jaké úvěry splácíte.

Nejste bezhotovostní typ? Nevadí, i vy můžete své finance řídit odpovědně. Určitě jste již slyšeli o takzvané obálkové metodě. Ta spočívá v přesném plánování výdajů. Když ze svých příjmů dáte stranou položky, které musíte hradit bez ohledu na situaci, se zbývající částí můžete pracovat. Zpravidla vám vyjde, kolik maximálně můžete utratit za den do příští výplaty. A možná vedle toho očekáváte nějaké další výdaje, kterým se nemůžete nebo nechcete vyhnout – například plánujete pořízení pračky, televize nebo jízdního kola. V takovém případě si peníze rozdělte do obálek a každou popište podle toho, na co jsou peníze v ní určené. Na potraviny, na kroužky pro děti, na oblečení, či peníze bez bližšího určení.

Na konci měsíce si tak či tak nad svůj přehled příjmů a výdajů sedněte a projděte si každou položku. Pokuste se zamyslet, nakolik byl právě ten či onen nákup nezbytný a zda jste při něm nepostupovali příliš zbrkle. Měli byste být schopni každou útratu racionálně zdůvodnit. I zde k sobě buďte maximální upřímní a nepropadejte panice, pokud zjistíte, že jste tu a tam utráceli zbytečně. Pamatujte, že chybami se člověk učí. A především o to nám jde – získat kontrolu nad svými financemi.

Pokračujte ve čtení: Wonderinterest Trading Ltd. Recenze

Shrnutí a pár rad závěrem

Vytvoření rodinného rozpočtu je základním předpokladem pro získání kontroly nad rodinnými financemi. Jde o zcela zásadní věc, pokud chcete předejít potenciálním finančním problémům, které v nejhorším případě mohou vyústit v insolvenční řízení, či dokonce v exekuci.

Základem je zmapovat své pravidelné měsíční příjmy i výdaje a následně je mezi sebou porovnat. Pokud zjistíte, že vaše příjmy jsou vyšší než vaše výdaje, patříte ke šťastnější části populace. Jestliže však bilance vychází záporná, je čas na podrobný “audit” zejména vaší výdajové stránky.

Neostýchejte se každou výdajovou položku náležitě zdůvodnit. Nenakupujte zbrkle, tvořte si nákupní seznam a neodchylujte se od něho. Pokud jdete nakupovat potraviny, nejprve se najezte. Pokud nakupujete hladoví, máte větší tendenci dát do košíku věci, které tolik nepotřebujete a možná je v konečném důsledku hodíte do koše.

jak ušetřit, do čeho investovat
Zvažujte a rozmýšlejte

Pro sledování vašich výdajů můžete využít mobilní bankovnictví (pokud právě vaše banka dokáže třídit výdaje podle druhů nakupovaného zboží a služeb), některou z aplikací pro sledování výdajů, excel, ale vystačíte si i s tužkou a papírem. Buďte k sobě upřímní a nelžete sami sobě. Nakonec jste to vy, kdo z výsledku bude těžit.

Tento článek si můžete přečíst i ve slovenštině nebo angličitně.

4 comments

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *