obnovitelné zdroje, větrná elektrárna, vítr

Chceme lacinější obnovitelné zdroje? Investice do nich se musí více než zdvojnásobit

Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii musí dojít k více než zdvojnásobení investic do obnovitelných zdrojů energie, aby bylo možné očekávat, že takto získávaná energie zlevní. Obnovitelné zdroje mají navíc do poloviny století zajišťovat více než 60 procent energetické spotřeby.

Podle Gauri Singhové, zástupkyně ředitele Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA), se globální investice do energetické transformace směrem k obnovitelným zdrojům budou muset do roku 2050 zvýšit a 4 biliony dolarů ročně. A to ze současných necelých dvou bilionů, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů vytyčených v Pařížské dohodě z roku 2015.

Právě Pařížská klimatická dohoda, podle níž mají být přijata opatření na zamezení zvýšení globální průměrné teploty o více než 1,5 stupně do koce století, předjímá zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 63 procent. A to do poloviny století.

Dominantním obnovitelným zdrojem se má stát fotovoltaika a větrné elektrárny. Asi šest procent energetické spotřeby má pokrýt jaderná energie a zbytek elektřiny se má v polovině tohoto století vyrábět stále ještě z fosilních zdrojů, předpovídá agentura. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů by rovněž měla klesat relativní cena takto získávané energie.

One comment

Comments are closed.